Komünist kime denir?

Kapitalist düzeni reddeden, herkesin eşit şartlarda yaşaması gerektiğini düşünen kişiye Komunist denir. İnsanların birbirlerini sömürmelerine karşı olan komünistler, çoğu kişiye göre imkansız olan bir ideolojinin özlemini çekmektedir. Zira daha önce denenen komünist sistemlerin başarısızlıkla sonuçlandığı ve komünizm adı altında uygulanmaya çalışılan sistemin düşüncenin özüyle pek alakalı olmadığı açıkça görülmüştür.

Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mao’nun komünizmi gerçeğe dönüştürme çabaları olumsuz sonuçlanmıştır. Sonuç olarak; 20. yüzyılda uygulanmaya çalışılan komünist rejimler doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır.