Komünizm ve Sosyalizm arasındaki farklar nelerdir?

Sosyalizmde ekonominin yönetimi ve kontrolü halkın elindedir. Çünkü çoğunluğun verdiği kararlar dikkate alınmaktadır. Komünizmde ise ekonomi tek bir parti tarafından yönetilmektedir. Ayrıca sosyalizmde üretilen mal, hizmet bireyin yaptığı işe göre, komünizmde ise bireyin ihtiyacına göre dağıtılmaktadır.

Komünizmde devletin yapısında temel bir değişiklik yapılması gerektiğine inanılırken, sosyalizmde devlet aygıtları ele geçirilerek de istenilen düzen kurulabilir. Komünizmde özel mülk kavramı yokken sosyalizmde yalnızca bireyin üretim araçlarına ya da fazla sermayeye sahip olması fikrine karşı çıkılmaktadır.

Çünkü komünizmde her şey kamuya aittir ve herkes tarafından özgürce kullanılabilir. Son olarak; sosyalizm ekonomik bir sistem olarak nitelendirilirken komünizm hem ekonomik hem de politik bir sistem olarak nitelendirilmektedir.